MOJE SVĚDECTVÍ

Co mi na jejich učení přišlo divné

1J 4, 1-6

Na jedné z prvních hodin jsme brali verš 1J 4, 1. Museli jsme se ho naučit nazpaměť, aby nám připomínal, že je potřeba mít se na pozoru před falešnými proroky. Pak jsme ale přeskočili verše 2-4 a učili jsme se o verších 5 a 6 jakožto o způsobu, jak ty falešné proroky poznat. Vysvětlení bylo jednoduché - my vykládáme proroctví, protože jsme spatřili u Boha jejich naplnění, ale zbytek duchovních mluví jen o světě, nevykládají podobenství nebo apokalypsu, protože prostě jejich naplnění nepoznali. Jsou tedy ze světa, ne z Boha.

Ptala jsem se pak po hodině, proč se nevěnujeme veršům 2 až 4, když doslovně říkají, jak se pozná duch Boží a duch Antikrista. Bylo mi řečeno, že tyhle verše byly důležité v době Ježíšova života, pro nás už ne. Přišlo mi to divné. Kdo tedy rozhoduje o tom, který verš je pro náš důležitý a který už ne? Když zároveň tvrdili, že každý jeden verš v Bibli tam má své místo a je důležitý? Verše 2 a 3 zní:

Podle toho poznávejte Ducha Božího: Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha. A žádný duch, který nevyznává Ježíše (Krista, jenž přišel v těle), není z Boha. To je ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a který již nyní je ve světě.

K verši 2 je uvedená poznámka: 2J 1,7; J 1,14; 1Tm 3,16; (To vyučovalo gnostiky, zvl. Kérintha, který učil, že božství přišlo na člověka Ježíše při jeho křtu a opustilo jej na kříži, takže zemřel pouze Ježíš člověk.) Man Hee Lee, jež má být ten, se kterým je Duch Ježíše, taky odporuje tomuto verši. Kdy přesně na něj Duch Ježíše sestoupil nevím, ale rozhodně s ním nebyl od začátku. Nebo je snad Ježíš válečným veteránem, který si prošel různými pochybnými církvemi? Man Hee Lee není Ježíš, jenž přišel v těle. Je samostatným tělem, samostatným člověkem, který od určité doby prohlašuje, že je uskutečněním druhého příchodu Ježíše. Verše 2 a 3 prostě nezapadají do učení SCJ, proto jsou označovány za přežité.

[ ... ]