Literatura o SCJ

10.08.2018

Seznam odborné literatury, která o Shincheonji pojednává či se o církvi zmiňuje. Všechny publikace jsou prozatím bohužel pouze v angličtině.

Články mapující historii SCJ vycházejí z těchto zdrojů: 

Grayson, James Huntley. Korea: A Religious History. London: Routledge Curzon, 2002. 

Lee, Man-Hee. The Creation of Heaven and Earth. Republic of Korea: Shinchonji Press, 2009.

Lee, Seung Yun. "The Genealogy of Cults: 'The Tabernacle-Temple Denomination.'" Modern Religion April 2011: 138-43.

Moos, Felix. "Some Aspects of Park Chang No Kyo-A Korean Revitalization Movement." Anthropological QuarterlyJuly 1964: 110-20.

GANDOW, Thomas: "Stichwort: Shinchonji. Ein update zu Lee, Man Hees ,Neuem Himmel auf Erdenʻ der ,Shinchonji Kirche von Jesus, der Tempel der Hütte des Zeugnissesʻ", Berliner Dialog 31, Allerheiligen 2014, str. 23-27.

GÖTTING, Marcus: "Furcht rechnet mit Strafe, aber die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Erfahrungen mit Shinchonji (SCJ)", tamtéž, str. 18-22.

LEE, Young-hoon: The Holy Spirit Movement in Korea. Its Historical and Theological Development. Oxford: Regnum Books International 2009, str. 61-63. 

Budeme se snažit publikace dohledat a přečíst, abychom mohli podat přesnější informace o popisu SCJ v odborné literatuře.