Základní informace

Shincheonji je poměrně mladá křesťanská církev pocházející z Jižní Koreje. Díky své horlivé misijní aktivitě se SCJ za cca 30 let své dosavadní působnosti stihla rozšířit do mnohých dalších zemí, mezi které od nedávné doby patří i Česká republika. 

Proč je Shincheonji aktuálním tématem

Křesťanské církve po celém světě vydaly prohlášení varující proti tomuto náboženskému společenství. Za důvod udávají sektářskou povahu církve Shincheonji - manipulativní praktiky, snahu o utajování, rozpory s křesťanským učením apod. Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty mimo členy společenství. Už několik let působí SCJ také v Praze, kde za poslední dva roky jejich základna prudce vzrostla. Členové pražské SCJ denně osloví desítky lidí, kteří nemají žádné tušení, že se právě stali součástí náboru do této původně korejské církve. Členové SCJ totiž nejsou nikterak označeni a na rozdíl například od Svědků Jehovových svoji příslušnost k církvi zatajují či popírají.

Již v roce 2015 vydala Česká evangelikální aliance spolu s Křesťanskou misijní společností varovné prohlášení, jehož aktualizovanou verzi naleznete ke stažení zde. Bohužel se však tato informace stále příliš nerozšířila, a tak většina společnosti má o Shincheonji malé nebo žádné povědomí a mohou se snadněji stát cílem manipulace. Přehled dalších článků, které v České republice k této tématice vyšly, naleznete v rubrice Odkazy (například prohlášení Vysokoškolského katolického hnutí či článek v Katolickém týdeníku).

Název církve

Celý název církve zní Shincheonji Church of Jesus, The Temple of the Tabernacle of the Testimony (přeloženo do češtiny: Shincheonji, Ježíšova církev, Svatyně stánku svědectví). Je to odkaz na knihu Zjevení, kde se tento pojem objevuje v pátém verši patnácté kapitoly. 

Zj 15,5-6 (Český studijní překlad): 5Potom jsem uviděl: V nebi byla otevřena svatyně stánku svědectví 6a ze svatyně vyšlo sedm andělů, kteří měli těch sedm ran; byli oděni lněným rouchem, čistým a zářivým, a kolem prsou měli zlaté pásy.

Samotné korejské slovo Shincheonji je zkratkou z "Nové nebe a Nová země" a je odkazem na 2. list Petrův, třetí kapitolu, třináctý verš.

2P 3, 13 (Český studijní překlad): Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.

Jak vyplývá z názvu, církev Shincheonji se považuje za nové boží království zde na zemi. Citováno z oficiálních stránek SCJ (a přeloženo do češtiny): 

Tak jako Mojžíš vybudoval stánek svědectví podle vzoru, který mu ukázal Bůh z nebe, vybudování Shincheonji dnes zde na zemi je také založeno na tom, co Zaslíbený pastor spatřil v duchovní sféře. Je to Boží království, které je vytvořeno zde na zemi tak jako v nebi, a jeho jméno je Shincheonji.

Církev lze také najít pod zkratkou SCJ nebo NHNE (New Heaven and New Earth). Počeštěný název, který se objevuje v českých médiích, zní Sinčchondži. Je to transkripce, kterou zavedl pan docent Vojtíšek (zatím jediný český religionista zabývající se SCJ) na základě doporučení odborníka na koreanistiku. To ale název už tak dost složitý pro zapamatování nezjednodušuje. Na základě oficiálního SCJ videa usuzujeme, že je také v pořádku vyslovovat to jako Šinčondži či Sinčondži. 

Jak SCJ vznikla

Podle dostupných informací (tzn. článků mapujících historii SCJ na základě několika odborných publikací - viz odkazy; zde bude čerpáno zejména z tohoto článku) je SCJ jedním z mnoha apokalyptických hnutí působících v Jižní Koreji. Oficiálním rokem vzniku je 1984, kdy byla církev založena Man Hee Leem. 

Tento pastor byl nejdříve členem tzv. Olivovníkového hnutí (Olive Tree Movement), založeného Tae Sun Parkem, které mělo v roce 1963 na dva miliony členů (alespoň dle tvrzení hnutí). Parkovo působení bylo opředeno skandály, což později vedlo k hromadným odchodům z církve. 

Lee opustil toto hnutí v roce 1969, aby se přidal k jinému - k církvi Svatyně stánku (The Tent Temple). Tato církev byla založena Jae Yul Yooem, který tvrdil, že dokáže rozluštit skryté poselství Bible - a to metodou párování veršů (přiřazování každému verši jeho "skryté dvojče" a tím odvozování jeho významu). Stejnou metodu využívá také Shincheonji. Svatyně stánku, v sedmdesátých letech čítající okolo 5000 členů, začala prudce ztrácet na popularitě poté, co se nevyplnily Yoovy apokalyptické představy a přišlo nařknutí z podvodu. Yoo se následně vzdal vedení Svatyně a odstěhoval se do Spojených států, aby se tam věnoval soukromému podnikání. Učení Man Hee Leeho vnímá negativně.

Leeovo Shincheonji je jednou z několika apokalyptických skupin, jejichž kořeny sahají k Yoově Svatyni stánku. Dalšími jsou například Saegwang Central Church Poong Il Kima nebo Heaven Gospel Witnessing Association In Hee Kooa. Tyto skupiny byly, stejně jako Shincheonji, vedeny charismatickými Korejci, kteří se považovali za mesiášské osoby a hlásali, že jako jediní dokáží "rozluštit" Bibli a tím dovést své následovníky ke spáse. Také se shodují na tom, že Korea bude hrát v apokalypse zásadní roli.

Kdo je v čele SCJ

V čele církve stojí "zaslíbený pastor", Man Hee Lee, Korejec ve věku 88 let, o němž jeho následovníci věří, že neumře.

Jak je možné, že to funguje?

"Sekty byly přece překonány už před lety, a navíc tomu věřili jen hloupí nebo zoufalí lidé. Tak jak by se mohl někdo v dnešní době ještě stát obětí sekty? Natož nějaké korejské? Tady v Čechách?"

Toto jsou úvahy na místě. Jako inspirativní odpověď může sloužit článek Steva Worsleyho, dostupný zde, jehož volný překlad s pár doplněními zde uvedeme.

"Věci, které bych si přál, abych býval věděl o sektách"

1. Sektám se dobře daří v úrodné půdě naší nevědomosti

Kdyby někdo začal navštěvovat vaši církev, aby se tam spřátelil s lidmi a poté je pozval do své sekty, jak byste to na to mohli přijít? Kdybyste dostali pozvání, abyste se zúčastnili interdenominačního pochodu za mír, napadlo by vás snad, že jej organizuje sekta, která se takto snaží rozšířit svůj vliv? Pokud by vás někdo, koho respektujete a máte rádi, pozval na seminář o Bibli, šli byste? Co by tak vůbec mohlo být nebezpečného na "studiu Bible"?

Sektám se daří tam, kde o jejich činnosti nikdo netuší. Proto je třeba o nich informovat. Pokud o nich lidé budou vědět, nebude se jim dařit získávat nic netušící oběti.

2. Vznikly sice v Jižní Koreji, ale cílí na cizince, včetně Čechů

Jižní Korea má vážný problém s kulty. Odborníci tvrdí, že v Jižní Koreji působí kolem 500 samozvaných Mesiášů! Největší jihokorejskou sektou jsou sice stále ještě Moonisté, ale nejrychleji rostoucí sektou je Shincheonji, která je druhá největší. Poté, co SCJ v Jižní Koreji získala množství stoupenců, její metody byly odhaleny, a tak musela církev začít působit v zahraničí, kde o nich nikdo nevěděl - mj. v Jižní Africe, na Novém Zélandu, v USA, Nizozemí, Německu, Japonsku, a ve Velké Británii.

Češi, jako ostatní cizinci, o náborových technikách SCJ nic netuší, a proto jsou snadným cílem. Většinou vlastně vůbec netuší, že sekty stále ještě působí, takže nemají šanci je poznat. Jediná sekta, se kterou se běžný Čech setká, jsou Svědci Jehovovi, a ti jsou pokaždé dobře rozpoznatelní podle stojanu se Strážnou věží. Pro utajenou církev Shincheonji, která se navíc často skrývá za hlavičkami mezinárodních nedenominačních církví, je naše republika ideální prostředí.

3. Dnešní sekty jsou mnohem chytřejší, než si myslíme

Jestliže je v Koreji 500 různých sekt, jejichž historie se datuje minimálně 70 let zpátky k Moonistům, dá se očekávat, že dnes už budou tyto kulty dosti sofistikované - důmyslné v maskování svých metod a vycvičené v odpovídání na otázky lidí. Korejské sekty často cílí na sympatické, chytré a vlivné mladé lidi. Proč? Těmto lidem ostatní lehce věří, a budou tak v budoucnosti výbornými náborovými pracovníky.

Přidejte k tomuto techniky jako "love bombing" (bombardování láskou, tedy zahrnutí potenciálních členů projevy přátelství, respektu, obdivu, blízkosti) a chytře odzbrojující tvrzení, která člověka učí hned na začátku, jako:

  • "Všechno, co učíme, je naprosto biblické."
  • "Každý může kdykoliv odejít."
  • "Nehledejte si nic na internetu. Dočtete se tam spoustu nepravd a navíc nikdy nevíte, kdo to píše."

Opakování těchto tvrzení z nich ještě nedělá pravdu.

4. Jejich metody psychické kontroly vypadají férově a rozumně

Dokud jim nepropadnete, je nepravděpodobné, že se dozvíte pravé jméno sekty, ve které jste. Všechno, co víte, je, že jde o biblický kurz, a to velmi podmanivý. Působí podmanivě, protože ve vaší skupině jsou nastrčeni lidé, kteří tam jsou od toho, aby se chovali nadšeně. A tak odcházíte s myšlenkou: "Kdyby jen lidé v mojí církvi byli podobně nadšení do studia Bible!"

Lektory jste neustále povzbuzováni, abyste kladli otázky. Ale pokud se zeptáte na otázku, na kterou ještě nesmíte znát odpověď, řeknou vám něco ve smyslu "Duchovní jídlo v pravý čas." Jinými slovy "Do téhle části našeho učení jsme se ještě nedostali, nejdřív se musíte naučit jiné věci." To zní rozumně, a metafora o jídle funguje dobře - pokud je večeře za hodinu, prostě ještě chvíli počkáte. Tohle ale ve skutečnosti sektě umožňuje dávkovat vám svoje podezřelé učení po malých soustech, v kombinaci se řádným učením o Bibli, které si získá vaši důvěru, a za kterým se schová, co je navíc. Tato metoda vysvětluje, proč jsou (v případě Shincheonji) lidé z křesťanského prostředí, kteří si prošli výchovou k evangeliu, schopni nakonec věřit tomu, že věčný život pochází od 88 letého Korejce, který věří, že je nesmrtelný.

5. Členové sekty ztratí svoji identitu, změní svoji osobnost a přestanou myslet sami za sebe

Tvrzení jako
"Nevěřte svým emocím, protože emoce jsou nestálé a tedy o ničem nevypovídají."
"Nevěřte tomu, co se vylíhne ve vaší hlavě, protože nikdy nevíte, odkud se to tam dostalo (a mohlo by to být od Zlého)."
"Nevěřte tomu, co si najdete na internetu, protože nikdy nevíte, kdo to píše."
"Nevěřte svému okolí, stejně každý říká něco jiného, ani se mezi sebou neshodnou."
"Nevěřte svým blízkým, protože ti jsou vaším slabým místem. Nenechte ďábla, aby je použil k vašemu pádu."
vedou k tomu, že postupně přestanete důvěřovat svému vlastnímu úsudku. Přestanete věřit i tomu, co cítíte. Přestanete důvěřovat svým nejbližším i jakémukoliv vnějšímu zdroji informací. "Jediným měřítkem pro vás musí být Bible, Boží slovo" zní rozumně. To co už ale nedodávají je, že se tu jedná pouze o Bibli v jejich vlastním výkladu. Ostatní církve často zesměšňují.

Efektivnější než konfrontovat přesvědčení členů sekty je zeptat se jich na jejich koníčky (kterých se pravděpodobně vzdali) a upomenout je na jejich minulost a naděje do budoucnosti, které dříve měli. Pokud to vyjádříte láskyplně, může to v nich něco zanechat, ačkoliv nevidíte žádnou emoční reakci. Může jim to připomenout jejich "já", kterého se vzdali, když se zapojili do sekty.

6. Nikdo, kdo je v sektě, neříká "Jsem v sektě"

Členové sekt se samozřejmě takto nevnímají, a budou se proti tomuto označení ohrazovat. Používání slova "sekta" v komunikaci s nimi může uzavřít možnost budoucí komunikace. Navíc to podporuje jejich vnímání "pronásledování", na které jsou systematicky připravováni - "Ježíš byl pro pravdu pronásledován, tak budeme i my." 

7. Je třeba ujasnit si, co vůbec slovo "sekta" znamená

Slovo "sekta" nebo "kult" je možné užívat emotivně a bezmyšlenkovitě až do té míry, že můžeme mít tendenci označit za sektu jakékoliv přesvědčení či víru, která se liší od té naší. Na definici toho, čím tedy opravdu sekta je, se odborníci nemohou shodnout. V sociologii je tento pojem definován neutrálně - jako skupina, která se kvůli názorové odlišnosti vyčlenila z nějaké větší organizace (viz soc. slovník). Ve společnosti obecně je ale pojem "sekta" vnímán spíše jako označení pro rizikovou skupinu, a to na základě určitých varovných, "sektářských" znaků:

  • soustředění moci kolem charismatického vůdce, autoritářství, kult osobnosti
  • cílevědomá regulace informací pro členy sekty
  • přenesení rozhodování (a také z toho plynoucí odpovědnosti) z jednotlivce na autoritu
  • nezpochybnitelná poslušnost (která je ovšem dobrovolná, nikoliv přímo vynucována - členové jsou do ní postupně vmanipulováni, čímž je zajištěna jejich naprostá ovladatelnost)
  • vysoká úroveň excitace (nadšení, vybuzení, stimulace); nadšení z práce v sektě se časem může vytratit, proto je pro sektu důležité nejen toto nadšení vytrvale podporovat, ale také budovat disciplínu a morálku, i pomocí strachu z viny či z exkomunikace do světa "nepřátel, zla, bezpráví" apod. - tento strach je permanentně obnovován a udržován
  • cílevědomé budování představy nebezpečného nepřítele (může jím být kdokoliv a cokoliv, co sektu pronásleduje); v sektě je vykreslován černobílý obraz, který umisťuje všechno dobré uvnitř sekty a všechno špatné mimo sektu 
  • výlučnost - sekta se považuje za výlučného "vlastníka" pravdy, jedinou cestu ke spasení, k řešení problémů, je tedy všemu nadřazená; opustit sektu znamená uzavřít si tuto cestu (není proto legitimního důvodu opustit sektu - každému členovi sekty je vmanipulováno do mysli přesvědčení, že kdyby odešel, postihl by ho strašný trest)

Tento výčet pochází od Pražského centra primární prevence, které se tomuto tématu věnuje, protože negativní působení sekt je českým vzdělávacím systémem považováno za jeden z typů rizikového chování (viz stránky Národního ústavu pro vzdělávání). Podobný výčet znaků sekt lze nalézt např. zde