Odkazy

Zde naleznete základní informace o SCJ potřebné pro vyhledávání si informací o této církvi a také přehled českých zdrojů pojednávajících o Shincheonji, který se snažíme průběžně aktualizovat.

Zde najdete stránky, které považujeme za neutrální co se týče stylu podávání informací - ani podporující SCJ ani SCJ odsuzující. Je ovšem nutné podotknout, že posuzování objektivnosti jakéhokoliv zdroje informací je vždy ošemetnou záležitostí.

Seznam odborné literatury, která o Shincheonji pojednává či se o církvi zmiňuje. Všechny publikace jsou prozatím bohužel pouze v angličtině.

Zde naleznete odkazy na množství webových stránek a blogů vytvořených samotnou Shincheonji či jejími podporovateli. Stránky se většinou věnují vysvětlování Bible či obhajování pozic SCJ. Většina stránek je samozřejmě v angličtině.

Reportáž pořadu Hessenschau (3min 20s) - hesenská televize varuje a podává zprávu o činnosti sekty ve Frankfurtu. Reportáž obsahuje základní informace a také výpověď mladé dívky, která sektu opustila.